۱۹
شهریور

نمایشگاه صنعت خودرو AUTOMECHANIKA FRANKFURT DIGITAL PLUS 2022 آلمان

AUTOMECHANIKA عنوان نمایشگاه تجاری و پیشرو در صنعت خدمات خودرو در دنیاست که دو سالی یکبار در شهر فر انکفورت کشور آلمان برگزار می گردد .  اتومکانیکا فرانکفورت ۲۰۲۲ بعد از دوران کرونا راه اندازی مجددی است برای بازار پس با شرکت در رویداد AUTOMECHANIKA تجربه نوآوری های بین المللی را مجدد داشته باشید . از بازیگران کلیدی  صنعت خودرو با خبر باشید و اطلاعات بیشتر در مورد فن آوری ها و روندهای جدید در محل گردهمایی بین المللی برای صنعت تولید، تعمیرگاه ها و تجارت خودرو را کسب کنید . نمایشگاه AUTOMECHANIKA آلمان کل زنجیره با ارزش بازار پس از فروش خودرو را یعنی خدمات و گارانتی را نشان می دهد. نمایشگاه اتومکانیکا فرانکفورت به عنوان برترین نمایشگاه تجاری دنیا در زمینه خدمات پس از فروش خودرو از ۱۳ تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۲ در المان برگزار می شود.
در نمایشگاه پیشرو اتومکانیکا فرانکفورت AUTOMECHANIKA FRANKFURT با آینده صنعت خدمات خودرو در ارتباط باشید. به عنوان یک محل ملاقات بین المللی برای صنعت، تجارت نمایندگی و بخش تعمیر و نگهداری، بستر اصلی برای انتقال دانش تجاری و فناوری را فراهم می کند.