درباره ما

شرکت مهندسی کاریان


ارائه خدمات مهندسي شامل :تعميرات ،نگهداري وکاليبراسيون براي کليه دستگاههاي صنعتي، ارائه خدمات نظارت واجرا ومشاوره وارزيابي وطراحي وتامين و استقرارسيستم هاي بهينه درامورتوليدي وصنعتي و انرژي و برآورد هــزينه ونصب وراه اندازي وطراحي اتوماسيون صنعتـــــي طراحي ومونتاژ ، نظارت برساخت قطعات وماشين آلات صنعتـــي ، واردات وصادرات وتهيه وتوزيع وخريدوفروش كليه كالاهاي مجازبازرگـــــــاني وصنعتي ، انعقادقرارداد و اخذ و اعطاي نمايندگي وشركت درمناقصه هاومزايدات

پشتیبانی آنلاین